Arvokas elämä -hankkeen logo

Romano Missio ry:n Arvokas elämä -hankkeessa halutaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinoin katkaista väkivallan kierrettä ja lisätä romaniyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Arvokas elämä -hanke (2021-2024) tarjoaa palveluja romaniperheille Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava ja Järvenpää -alueilla. Hanketta hallinnoi Romano Missio ry ja toiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (Stea).

Hyvinvointia ja turvallisuutta

Haluamme lisätä romaniperheiden hyvinvointia ja turvallisuutta väkivaltaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen tuella.

Tarjoamme tukea elämän vaikeisiin tilanteisiin, ohjaamme olemassa olevien palveluiden käytössä ja toimimme tarvittaessa siltana erilaisissa viranomaiskontakteissa. Teemme työtä romaniperheiden kanssa ja lisäksi kohderyhmänämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joille tiedotamme neuvonnan ja järjestettävien koulutusten avulla romaniperheiden palvelutarpeista ja toiveista.

Palvelut

  • Yksilötuen avulla luottamuksellista kohtaamista ja tukea arkeen
  • Naisille, lapsille ja miehille kohdennetut vertaisryhmät
  • Romaneille kohdennetut teemapäivät
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut koulutukset ja luennot

Tukipuhelin

Tukipuhelintoiminta on päättynyt 31.8.2022.

Voit soittaa halutessasi nimettömänä työntekijöiden numeroihin, jotka näkyvät yhteystiedot-kohdassa.

Yhteystiedot

Hankevastaava Pia Kara
puh. 050 324 1010
pia.kara@romanomissio.fi

Vastaava ohjaaja Jasmin Nyman
puh. 050 328 5678
jasmin.nyman@romanomissio.fi

Ohjaaja Mirjam Hagert
puh. 050 329 2678
mirjam.hagert@romanomissio.fi

Ohjaaja Jussi Ärling
puh. 050 325 5679
jussi.arling@romanomissio.fi

Arvokas elämä -hankkeen hankevastaava Pia Kara, vastaava ohjaaja Jasmin Nyman, ohjaaja Mirjam Hagert ja ohjaaja Jussi Ärling
Romano Mission sininen logo